Công Ty TNHH SIMICO - CHUYÊN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP, HOÁ CHẤT

Sap paraffin

Hóa chất công nghiệp: Sáp Paraffin

Sáp paraffin có mầu trắng hoặc màu trắng hơi ngả vàng, không mùi, dạng khối hoặc hạt.

Sáp paraffin có 2 loại chính là : Loại đã qua xử lý 1 nửa (paraffin wax semi refined) có độ tinh dầu thấp 1.5% đến 2.5% và đã qua xử lý hoàn toàn (paraffin wax refined fully) có độ tinh dầu thấp 0.5% đến 0.8%.

Nội dung chi tiết:
Quy cách:
 
Đóng gói : PP/PE 50kg 

1. Semi Refined Paraffin wax  56/58, 58/60 (Sáp Paraffin bán tinh luyện)
Melting point(℃) :  56-58 ; 58-60 
Oil content (%): 1.5-2.5
Stanrdard : GB446 (GB254-87)

2. Fully Refined Paraffin wax  56/58, 58/60 (Sáp Paraffin hoàn toàn tinh luyện)
Melting point (℃) :  56-58 ; 58-60 
Oil content (%): 0.5-0.8
Stanrdard : GB446 (GB254-87)

Sản phẩm liên quan