Công Ty TNHH SIMICO - CHUYÊN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP, HOÁ CHẤT

Đá đánh phá, đánh bavia FAR

Đá đánh bavia FAR

Đá đánh bavia, ba zớ - Đá đánh bóng bavia FAR

Nội dung chi tiết:

Thông số kĩ thuật